Els bons propòsits. Aparadorisme. Andrea Alcalá

Els bons propòsits. Aparadorisme. Andrea Alcalá

Els bons propòsits. Aparadorisme. Andrea Alcalá